برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی توسط بازرگانی خراسان شمالی

 

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی پنج شنبه 6 تیرماه در محل سالن آموزش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار می شود.

ادامه مطلب