دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی توسط بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی باحضور علاقمندان در روز پنج شنبه 6 تیرماه  درمحل سالن آموزش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلب