ورود اتاق بازرگانی به مباحث حفاظت از منابع آبی استان از اهمیت بالای برخودار است

 

رنشست مشترک اتاق بازرگانی با شرکت آب منطقه ای عنوان شد:

ورود  اتاق بازرگانی به مباحث  حفاظت از منابع آبی استان از اهمیت بالای برخودار است

 

درنشست مشترک کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با شرکت آب منطقه ای  استان اعلام شد ورود و توجه ویژه  اتاق بازرگانی به مباحث  حفاظت از منابع آبی استان  دارای اهمیت بالای است.

ادامه مطلب