سمینار مدیریت بسته بندی از سوی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد

 

سمینار مدیریت بسته بندی  از سوی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد

سمینار مدیریت بسته بندی در فرآیند بازاریابی ، فروش و صادرات ویژه صنایع دستی استان خراسان شمالی از سوی اتاق بازرگانی بجنورد در روز چهارشنبه 19 تیرماه  درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزار شد.

ادامه مطلببازدید رئیس کمیسیون صنعت از روند تولید واحد تولیدی آبنبات یقین بجنورد

 

بازدید رئیس کمیسیون صنعت  از روند تولید واحد  تولیدی آبنبات یقین بجنورد

رئیس کمیسیون صنعت به همراه دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی  مدرس آموزشی حوزه بازاریابی ، فروش و صادرات  اتاق بازرگانی  از فرایند تولید واحد تولیدی آبنبات یقیق بجنورد بازدید کردند.

ادامه مطلب