دوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

 

دوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

دوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی   (ویژه تشکل های اقتصادی استان) از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز شنبه 29تیرماه درمحل اتاق بجنورد برگزارمی شود.

ادامه مطلببرگزاری همایش صادراتی با حضور رایزنان سابق ایران در کشورهای ترکمنستان، عراق و سوریه

 

برگزاری همایش صادراتی با حضور رایزنان سابق ایران در کشورهای ترکمنستان، عراق و سوریه

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از برگزاری همایش صادراتی با حضور ر ایزنان سابق ایران در کشورهای ترکمنستان، عراق وسوریه با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خبرداد.

ادامه مطلب