برگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا

 

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا  با همکاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی و  مرکز رشد جامع بجنورد در  27 مرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این کارگاه آموزشی در روز  یکشنبه 27 مرداد ماه در محل سالن آموزش مرکز رشد جامع بجنورد  با اتاق بازرگانی خراسان شمالی  برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب