برگزاری دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی

دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز دو شنبه 28 مردادماه  درمحل سالن آموزش اتاق  بجنورد برگزارمی شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات دوشنبه 28 مردادماه  ساعت 8 ونیم در محل درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب