دوره آموزشی مدیریت منابع آب از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت منابع آب  از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت منابع آب با رویکرد روش های نوین آبیاری توسط اتاق بازرگانی خراسان شمالی فردا  پنج شنبه 14 شهریورماه درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلبدوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی برگزار شد

 

دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی برگزار شد

دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی، با همکاری انجمن همکاری های بین المللی آلمان(GIZ)، اتاق بازرگانی و جهاد دانشگاهی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در روزپنج شنبه 31 مرداد ماه برگزار شد.

ادامه مطلبدوره آموزشی مدیریت تبلیغات برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز دو شنبه 28 مردادماه  درمحل سالن آموزش اتاق  بجنورد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات دوشنبه 28 مردادماه  ساعت 8 ونیم در محل درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزارشد.

ادامه مطلبکارگاه آموزشی مدیریت تقاضا برگزار شد

 

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا برگزار شد

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا  با همکاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی و  مرکز رشد جامع بجنورد در  27 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این کارگاه آموزشی در روز  یکشنبه 27 مرداد ماه در محل سالن آموزش مرکز رشد جامع بجنورد  با اتاق بازرگانی خراسان شمالی  برگزار شد.

ادامه مطلبدوره آموزشی مدیریت استراتژیک بازار برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک بازار   برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک بازار   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روزیک شنبه 30 تیر ماه درمحل سالن آموزش اتاق  بجنورد برگزارشد.

ادامه مطلبدوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

 

دوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

دوره آموزشی شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی   (ویژه تشکل های اقتصادی استان) از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز شنبه 29تیرماه درمحل اتاق بجنورد برگزارمی شود.

ادامه مطلبدوره آموزشی مدیریت بسته بندی از سوی واحد آموزش اتاق بازرگانی بجنورد شد

 

دوره آموزشی مدیریت بسته بندی  از سوی واحد آموزش اتاق بازرگانی بجنورد شد

دوره آموزشی  مدیریت بسته بندی با تکیه بر محصولات استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه  20 تیرماه  با حضور علاقمندان  درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزار شد.

ادامه مطلبسمینار مدیریت بسته بندی از سوی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد

 

سمینار مدیریت بسته بندی  از سوی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد

سمینار مدیریت بسته بندی در فرآیند بازاریابی ، فروش و صادرات ویژه صنایع دستی استان خراسان شمالی از سوی اتاق بازرگانی بجنورد در روز چهارشنبه 19 تیرماه  درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزار شد.

ادامه مطلب

 

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی توسط بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی باحضور علاقمندان در روز پنج شنبه 6 تیرماه  درمحل سالن آموزش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلب