عملکرد کمیسیون مالیات،کار تامین اجتماعی حمایت قضایی و مالکیت فکری حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

  • عملکرد کمیسیون مالیات،کار تامین اجتماعی حمایت قضایی و مالکیت فکری حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها از سال 94تا 97

1394

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بیان مشکلات بیمه تامین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان

05/07/94

6

2

معضلات و مشکلات صنعت

06/10/94

8

3

مجموع جلسات

2

13

 

 

1395

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات مالیاتی تولید کنندگان استان

26/01/95

5

2

مجموع جلسات و مصوبات

1

5

 

 

1396

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات مالیاتی اخیر در بین اصناف و بازاریان

21/06/96

6

2

عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

02/10/96

4

3

مجموع جلسات و مصوبات

2

10

 

 

 

 

1397

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

 بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم 

22/03/97

 

2

 

2

 رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور

07/07/97

7

3

 بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران

30/09/97

3

4

مجموع جلسات و مصوبات

3

12

             

 

ادامه مطلبمعرفی اعضای کمیسیون

صنعت نقش به سزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته است. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می بینند. ایران نیز یکی از این کشورها است. علی رغم اینکه سالهای متمادی از اولین تلاش های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن می گذرد و سرمایه گذاری فراوانی از محل درآمدهای نفتی، پس اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض خارجی، در این مسیر انجام شده ، اما هنوز کشور به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است بنابراین با برنامه ریزی به منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود.

اعضای کمیسیون صنعت

رئیس: حسنعلی مرادیان

اعضا: محمد صمدی، رحمان بردی افروز، حیدر حیدریان، امین یزدانی، نورمراد یزدانی، علی محمد جاجرمی و سید علی شریعت

 

ادامه مطلب