عملکرد کمیسیون بازارهای پولی و مالی سرمایه گذاری خارجی و داخلی توسعه صادرات و واردات حمل و نقل و لجستیک

  • عملکرد کمیسیون بازارهای پولی و مالی سرمایه گذاری خارجی و داخلی توسعه صادرات و واردات حمل و نقل و لجستیک در سال های 94 تا 97

1394

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بیان مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

05/07/94

5

2

مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

07/08/94

3

3

مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

07/11/94

7

4

مجموع جلسات و مصوبات

3

15

 

1395

 

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

راه کارهای حمل و نقل و لجستیک و گمرک

26/01/95

1

2

                                           پیگیری موانع گمرک

21/02/95

2

3

مجموع جلسات و مصوبات

1

4

 

 

1396

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات بازار سرمایه استان خراسان شمالی

03/02/96

4

2

                                                                         بررسی و پیگیری معضلات و مشکلات بازار سرمایه استان خراسان شمالی

30/03/96

6

3

               مجموع جلسات و مصوبات

2

10

 

 

1397

 

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

ضرورت آموزش و فرهنگ سازی

01/02/97

5

2

ضرورت ایجاد نهادهای مشاوره ای در زمینه پولی و مالی

07/03/97

5

3

بررسی وضعیت منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی

04/05/97

3

4

ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح بسته ارزی جدید دولت

21/08/97

2

5

مجموع جلسات و مصوبات

4

15

 

ادامه مطلبمعرفی اعضاء

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دار د. این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد.

 

اعضای کمیسیون توسعه صادرات و واردات:

رئیس :حیدر حیدریان

اعضاء : محمد صمدی ،سعید پورآبادی ، رحمان بردی افروز ، علی محمد جاجرمی ، علی اصغر علی آبادی، علی شریعت ، حسنعلی مرادیان 

 

ادامه مطلب