معرفی اعضای اتاق تجار و بازرگانان

نام : محمد

نام خانوادگی : صمدی

اطلاعات تماس: تلفن:05832728242 ، نمابر: 32728241 همراه: 09153859459

 

نام :سعید

نام خانوادگی:پورآبادی

اطلاعات تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۲۰۱۷

 

نام : حسنعلی

نام خانوادگی : مرادیان

اطلاعات تماس:   09151131731   

 

نام : اشکان

نام خانوادگی:کاویانی

اطلاعات تماس: ثابت : 32242998    همراه : 09151885320

 

نام : غلامرضا

نام خانوادگی: شیرزاد

اطلاعات تماس: ثابت : 32259796     همراه : 09151864355

 

نام: علی

نام خانوادگی: گرمه

شماره تماس:09158840387

 

نام :علی

نام خانوادگی : اعلمی پور

شماره تماس: ثابت : 05138466477  همراه : 09153156730

 

نام : نور مراد

نام خانودادگی : یزدانی

شماره تماس:  ثابت : 32263302   همراه : 09151840019