گردشگری در استان ها شناخته شده نیست

مسئول میز خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت گردشگری در توسعه، گفت: با این وجود متاسفانه گردشگری در استان ها شناخته شده نیست. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی، منصوره حسینی، مسئول میز خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشی، شناخت و بررسی توانمندی ها و پتانسیل های صادراتی خراسان شمالی که با حضور رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگرزار شد، گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور کار جدید انجام نشده است.

وی افزود: در دنیا بیش از 70 درصد منابع ارزی کشورها را صادرات خدمات تشکیل می دهد به جهت اینکه در 0خدمات صادرات ارزش افزوده بالا و هزینه کمتری دارد.حسینی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درامدهای ارزی حاصل از خدمات به مراتب بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی است.وی اظهار داشت: با توجه به بحران و شرایط تحریم به این نتیجه رسیدیم که توانمندی ها و پتانسیل های زیادی در کشور وجود دارد که باید از انها استفاده کرد.مسئول میز خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از مهمترین بخش ها یاد کرد که لازم است در این راستا اقدامات خوبی انجام شود.وی بیان کرد: در زمینه خدمات گردشگری، مهندسی آی تی، حمل و نقل، ترانزیت، محیط زسیت و خدمات اجتماعی و فرهنگی و هنری و مالی در سازمان توسعه تجارات مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: در دفتر توسعه صادرات خدمات بررسی شناخت صادرات در حوزه گردشگری، آی تی، فرهنگی و هنری و خدمات نیرو در کشور فعال هستیم.حسینی به بحث گردشگری اشاره کرد و گفت: متاسفانه گردشگری در استان ها شناخته شده نیست.وی ادامه داد: در زمینه گردشگری می توانیم ارزآوری بالایی داشته و در قسمت گردشگری سلامت نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند برای درمان به کشورذ ما ورود پیدا کنند.وی متذکر شد: کشور ایران در زمینه گردشگری در حوزه های منابع طبیعی، اب درمانی، دارای پتانسیل های بالایی است که تا کنون نادیده گرفته شده است.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظرات :

User Avatar
Espn در تاریخ : 6 خرداد 1395 21:18
That's a slick answer to a chnllengiag question