نتایج آراء سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی صنابع،معادن و کشاورزی بجنورد

 

 

با عنایت به برگزاری سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد در تاریخ 18/12/93 در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید. 34 نفر در چهار گروه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن استان کاندیدا شده بودند.که از مجموع آراء مأخوذه:
در گروه بازرگانی آقایان:محمد صمدی،نور مراد یزدانی،سعید پورآبادی،حسنعلی مرادیان،علی گرمه

گروه صنعت آقایان:حیدر حیدریان کهنه اوغاز،سید علی شریعت،بیگلر پرهامی،علی محمد جاجرمی و ابوالقاسم تقی زاده فاروجی

گروه معدن آقایان:غلامعلی اعلمی پور،علی اصغر علی آبادی

گروه کشاورزی آقایان:علی محمد ژاله مایوان،غلامرضا شیرزاد،اشکان کاویانی

 

ادامه مطلب