آدرس محل جدید اتاق بازرگانی و صنابع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی

خراسان شمالی-بجنورد-کمربندی مدرس- حدفاصل چهارراه شهید فهمیده و میدان دولت-نبش کوچه تالار حافظ-کدپستی: 9418663358

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی خراسان شمالیشماره تلفن تماس
شماره تلفن 32728242 و 9 - 32728237 - 058
نمابر 32728241 - 058

ادامه مطلب