عملکرد کمیسیون مالیات،کار تامین اجتماعی حمایت قضایی و مالکیت فکری حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

  • عملکرد کمیسیون مالیات،کار تامین اجتماعی حمایت قضایی و مالکیت فکری حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها از سال 94تا 97

1394

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بیان مشکلات بیمه تامین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان

05/07/94

6

2

معضلات و مشکلات صنعت

06/10/94

8

3

مجموع جلسات

2

13

 

 

1395

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات مالیاتی تولید کنندگان استان

26/01/95

5

2

مجموع جلسات و مصوبات

1

5

 

 

1396

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات مالیاتی اخیر در بین اصناف و بازاریان

21/06/96

6

2

عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

02/10/96

4

3

مجموع جلسات و مصوبات

2

10

 

 

 

 

1397

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

 بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم 

22/03/97

 

2

 

2

 رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور

07/07/97

7

3

 بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران

30/09/97

3

4

مجموع جلسات و مصوبات

3

12

             

 

ادامه مطلبعملکرد کمیسیون بازارهای پولی و مالی سرمایه گذاری خارجی و داخلی توسعه صادرات و واردات حمل و نقل و لجستیک

  • عملکرد کمیسیون بازارهای پولی و مالی سرمایه گذاری خارجی و داخلی توسعه صادرات و واردات حمل و نقل و لجستیک در سال های 94 تا 97

1394

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بیان مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

05/07/94

5

2

مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

07/08/94

3

3

مشکلات صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی

07/11/94

7

4

مجموع جلسات و مصوبات

3

15

 

1395

 

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

راه کارهای حمل و نقل و لجستیک و گمرک

26/01/95

1

2

                                           پیگیری موانع گمرک

21/02/95

2

3

مجموع جلسات و مصوبات

1

4

 

 

1396

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مشکلات بازار سرمایه استان خراسان شمالی

03/02/96

4

2

                                                                         بررسی و پیگیری معضلات و مشکلات بازار سرمایه استان خراسان شمالی

30/03/96

6

3

               مجموع جلسات و مصوبات

2

10

 

 

1397

 

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

ضرورت آموزش و فرهنگ سازی

01/02/97

5

2

ضرورت ایجاد نهادهای مشاوره ای در زمینه پولی و مالی

07/03/97

5

3

بررسی وضعیت منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی

04/05/97

3

4

ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح بسته ارزی جدید دولت

21/08/97

2

5

مجموع جلسات و مصوبات

4

15

 

ادامه مطلبعملکرد کمیسیون صنایع،معادن،صنایع معدنی انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی

  • عملکرد کمیسیون صنایع،معادن،صنایع معدنی انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی احداث و خدمات فنی و مهندسی از سال 94 تا 97

1394

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

شناسایی مشکلات قانونی در حوزه صنعت،معدن

13/07/94

5

2

بحث و تبادل نظر در خصوص معادن و صنایع معدنی

07/08/94

3

3

مشکلات و موانع موجود در صنایع و معادن

06/10/94

8

4

مجموع جلسات ومصوبات

3

16

 

1395

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

مشکلات وزارت صنعت در قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی 

01/02/95

2

2

رفع اساسی مشکل واحدهای صنعتی

12/03/95

6

3

اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی و ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد صنایع

18/03/95

3

4

مجموع جلسات و مصوبات

3

11

 

1396

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

بررسی مباحث واحدهای صنعتی در حوزه صنایع

23/02/96

2

2

تحلیل و بررسی چشم انداز صنعت و معدن استان

23/07/96

3

3

مجموع جلسات و مصوبات

3

5

 

 

 

 

1397

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

تعداد مصوبات

1

در خصوص مشکلات معدن

05/09/97

3

2

کاهش نرخ دریافت مالیات در ازای تسهیلات بانکی به معدن کاران

 

03/10/97

3

3

                          مجموع جلسات و مصوبات

2

6

         

 

ادامه مطلبگزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1394

ردیف

جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد  درسال

1

کشاورزی

بررسی وضعیت کشاورزی استان

05/07/94

1

2

کشاورزی

طرح مسائل و مشکلات و موانع در مسیر توسعه کشاورزی استان

07/08/94

1

3

کشاورزی

عملکرد کمیسیون کشاورزی و بررسی مسائل و مشکلات بخش کلان کشاورزی

20/08/94

1

4

کشاورزی

شناسایی مزیت های استان و ارائه کتابچه

06/10/94

1

5

کشاورزی

ضرورت تشکیل تشکل های مردم نهاد

07/11/94

1

6

مجموع

6

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1395

ردیف

جلسات 

عنوان

تاریخ

تعداد در سال

1

کشاورزی

شناسایی کشاورزان دارای قابلیت

02/07/95

1

2

کشاورزی

تشویق و ترغیب باغداران به استفاده از نهادهای بیولوژیک

07/05/95

1

3

کشاورزی

ضرورت حفظ منابع طبیعی

03/09/95

1

4

کشاورزی

ارائه خدمات انجام شده در راستای پیشبرد اهداف انجمن

21/09/95

1

5

کشاورزی

مجموع

4

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1396

ردیف

جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد در سال 

1

کشاورزی

هم اندیشی کمیسیون های اتاق بازرگانی با طرح زیست بوم

09/12/96

1

2

کشاورزی

مجموع

1

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1397

ردیف

 جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد در سال

1

کشاورزی

جلسه کمیته راهبردی استان

08/03/97

1

2

کشاورزی

دومین جلسه کمیته راهبردی در راستای تهیه سند آمایش سرزمین

06/06/97

1

3

کشاورزی

 جلسه کمیته مشورتی با موضوع هزینه فایده

18/07/97

1

4

کشاورزی

جلسه کمیته مشورتی در راستای تشکیل  تشکل های مردم نهاد

30/07/97

1

5

کشاورزی

سومین کمیته راهبردی استانی در راستای چارچوب نظامنامه عملیاتی ( آبخیز)

01/09/97

1

6

کشاورزی

گزارش بررسی آثار تحریم محصولات باغی

 

13/10/97

1

7

 مجموع

6

 

ادامه مطلب