سفر سفیر قرقیزستان به استان خراسان شمالی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از سفر سفیر قرقیزستان درایران با هیات همراه به میزبانی اتاق بازرگانی به بجنورد مرکز استان فردا یکشنبه 8 مهرماه  خبرداد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، محمد صمدی  با اعلام این خبر گفت: این سفر با پیگیری های اتاق  بازرگانی  به منظور بررسی و گسترش  روابط تجاری بیش از پیش با کشور قرقیزستان انجام  خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور فردا یکشنبه 8 مهرماه آواز بيك عبدالرزاق اف ، سفير جمهورى قرقيزستان با هیات همراه مليس بيك بايسيماكف ، رايزن اقتصادى و كنسول باكتى بيك آسانف  به بجنورد مرکز استان خراسان شمالی سفر خواهند کرد.

صمدی اظهارکرد: دراین راستا جلسه ای به میزبانی اتاق بازرگانی بجنورد با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی انجام می شود.

ادامه مطلب