برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان شمالی با حوزه مقاومت بسیج اصناف، بازاریان و تجار

اولین جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان شمالی با مسئولین بسیح حوزه مقاومت بسیج اصناف ، بازاریان و تجار استان  در راستای استفاده از ظرفیت تجار در برنامه های بسیج ، کمک به توانمند سازی تجار و بازاریان در امر صادرات و واردات و...درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی خراسان شمالی، محمد صمدی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد درجلسه هم اندیشی با مسئولین بسیج اصناف، بازاریان و تجار استان  نقش بسیج را در تمام فعالیت های کشور بسیار موثر دانست .

وی به افتتاح دفتر رابط بسیج اتاق بازرگانی بجنورد طی سال جاری  اشاره کرد ویادآورشد: این دفتر با حضور مسئول بسیج اتاق ایران ، رئیس بسیج اصناف،بازاریان تجار خراسان شمالی و... به منظور همکاری و تعامل بیش از پیش در فعالیت های فرهنگی و اقتصادی استان افتتاح و راه اندازی شد.

سرهنگ محرابی نژاد ، رئیس بسیج اصناف ، بازاریان و تجار استان نیز دراین جلسه استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی در برنامه های بسیج ، کمک به توانمند سازی تجار و بازاریان در امر صادرات و واردات، آموزش و فرهنگ سازی فقه اسلامی در بین اصناف و تجار و... را از اهداف تشکیل بسیج اصناف، بازاریان و تجار  عنوان کرد.

 وی همچنین ظرفیت سازی جهت جذب حداکثری و سازماندهی و هماهنگ سازی همه ی تجار و بازرگانان متعهد و مشخص ازاولویت های اصلی بسیج تجار برشمرد.

گفتنی است دراین جلسه هیات رئیسه اتاق بجنورد نیز آمادگی خود را به منظور همکاری و همراهی در زمینه های مختلف توسعه اقتصادی استان در قالب بسیج فعالان اقتصادی اعلام کردند.

ادامه مطلب