مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی

ریاست مرکز تحقیقات اتاق خراسان شمالی: با توجه به پیاده سازی طرح استخراج شاخص مدیران خرید (PMI) در مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز 1397، مرکز تحقیقات اتاق خراسان شمالی اقدام به برنامه ریزی در جهت ارائه شاخص فوق برای استان خراسان شمالی نموده و این شاخص را برای اولین بار در استان برای آذر 1397 گزارش شده است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته شاخص فوق بصورت ماهیانه در اتاق خراسان شمالی محاسبه شده و گزارش خواهد شد.

شاخص فوق در شناسایی چرخه های اقتصادی (رکود و رونق) کاربرد دارد و بر اساس شاخص فوق و مقایسه آن با دوره گذشته می توان وضعیت فعلی اقتصادی استان را شناسایی نموده و مورد بررسی قرار داد. بنا بر اهمیت موضوع شناسایی وضعیت اقتصادی جهت برنامه ریزی های بنگاه های اقتصادی استان، شاخص فوق بصورت استانی مورد توجه مرکز تحقیقات اتاق خراسان شمالی قرار گرفت.

در محاسبه شاخص فوق از نمونه گیری تصادفی از بنگاه های اقتصادی فعال در استان خراسان شمالی بهره گرفته شده است و 5 مقیاس شامل سطح تولید، سفارش های جدید مشتریان، سرعت تحویل توسط تأمین کنندگان، اشتغال و موجودی انبار مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس رویکرد موسسه بین المللی HIS Markets میانگین وزنی شاخص های فوق استخراج شده است. 

نتایج محاسبه شاخص بیانگر آن است که با توجه به اینکه شاخص PMI گزارش شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران معادل 39/21 در آذر ماه 1397 بوده است و شاخص PMI استان خراسان شمالی برابر با 29/95 و پایین تر از عدد فوق به دست آمده است، بنابراین اقتصاد استان نیز مشابه اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار داشته و وضعیت بنگاه های اقتصادی استان در طی آذر ماه نسبت به آبان ماه بدتر شده است. با توجه به اعداد محاسبه شده میزان رکود در فعالیت های اقتصادی استان خراسان شمالی شدیدتر از متوسط کشور می باشد.

 

 

ادامه مطلباعلام دوره های آموزشی فصل زمستان اتاق بازرگانی خراسان شمالی

اعلام  دوره های  آموزشی فصل  زمستان  اتاق بازرگانی خراسان شمالی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از اعلام دوره های  آموزشی فصل زمستان  اتاق بازرگانی بجنورد در سال 97 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، محمد صمدی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ارتقای سطح آگاهی و دانش تجار و بازرگانان به دانش روز تجارت، صادرات، واردات، بازاریابی، کشاورزی ، مدیریت و ... عنوان کرد.

وی به بیش از 45 دوره آموزشی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در سال گذشته اشاره کرد و از برگزاری بیش از 25  دوره آموزشی طی سال جاری تاکنون خبرداد.

صمدی با اشاره به اعلام بسته آموزشی فصل زمستان اتاق بازرگانی در سال جاری و عناوین این دوره ها را شامل آشنایی دوره تخصصی 5 دام شکست کسب و کارها

، کشت های گلخانه ای در زمینه روش های آب کشت و هوا کشت، آشنایی با صادرات محصولات کشاورزی  و توسعه نوآوری شرکت ها عنوان کرد.

وی همچنین دوره آموزشی چگونگی حضور موثر در نمایشگاه های داخلی و خارجی، توسعه نوآوری شرکت ها، اصول و فنون مذاکره و فن بیان ویژه مدیران، آیین نگارش مکاتبات اداری و مکالمات تلفنی اثر بخش را از دیگر برنامه های آموزشی فصل زمستان اتاق بازرگانی بجنورد ذکر کرد.

صمدی اظهارداشت: دوره تخصصی 5 دام شکست کسب و کارها سه شنبه 4 دی ماه با حضور دکتر محمود رضا بهشتی  ، دوره آموزشی کشت های گلخانه ای  پنج شنبه 6 دی ماه  با حضور دکتر ولی کریمی، دوره آموزشی آشنایی با صادرات محصولات کشاورزی پنج شنبه 13 دی ماه  با حضور دکتر وجگانی برگزار می شود.

وی ادامه داد:  همچنین دوره آموزشی چگونگی حضور موثر در نمایشگاه های داخلی و خارجی شنبه 15 دی با حضور دکتر حسن علاوش، دوره آموزشی توسعه نوآوری شرکت ها با حضور دکتر حسن افتخاریان شنبه 22 دی ماه ، دوره آموزش اصول و فنون مذاکره و فن بیان ویژه مدیران پنج شنبه 27 دی ماه و دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری 4 شنبه 3 بهمن و دوره آموزش مکاتبات تلفنی اثر بخش پنج شنبه 4 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است: علاقمندان به منظور شرکت در دوره های فوق الذکر  راس ساعت 8:30 روزهای عنوان  شده درمحل اتاق بازرگانی بجنورد حضور داشته باشند.

قابل ذکر است در پایان تمام دوره های برگزار شده گواهینامه معتبر از سوی اتاق ایران به شرکت کنندگان اعطاء خواهد شد.

 

 

 

 

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از اعلام دوره های  آموزشی فصل زمستان  اتاق بازرگانی بجنورد در سال 97 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، محمد صمدی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ارتقای سطح آگاهی و دانش تجار و بازرگانان به دانش روز تجارت، صادرات، واردات، بازاریابی و ... عنوان کرد.

وی به بیش از 45 دوره آموزشی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در سال گذشته اشاره کرد و از برگزاری بیش از 25  دوره آموزشی طی سال جاری تاکنون خبرداد.

صمدی با اشاره به اعلام بسته آموزشی فصل زمستان اتاق بازرگانی در سال جاری و عناوین این دوره ها را شامل آشنایی دوره تخصصی 5 دام شکست کسب و کارهاف کشت های گلخانه ای در زمینه روش های آب کشت و هوا کشت، آشنایی با صادرات محصولات کشاورزی  و توسعه نوآوری شرکت ها عنوان کرد.

وی افزود: دوره تخصصی 5 دام شکست کسب و کارها سه شنبه 4 دی ماه با حضور دکتر محمود رضا بهشتی  ، دوره آموزشی کشت های گلخانه ای  پنج شنبه 6 دی ماه  با حضور دکتر ولی کریمی، دوره آموزشی آشنایی با صادرات محصولات کشاورزی پنج شنبه 13 دی ماه  با حضور دکتر وجگانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین دوره آموزشی توسعه نوآوری شرکت ها شنبه 22 دی ماه  با حضور دکتر سید حسین افتخاریان  برگزار خواهد شد.

گفتنی است: علاقمندان به منظور شرکت در دوره های فوق الذکر  راس ساعت 8:30 روزهای عنوان  شده درمحل اتاق بازرگانی بجنورد حضور داشته باشند.01/10/97

 

ادامه مطلب