دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی برگزار شد

 

دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی برگزار شد

دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی، با همکاری انجمن همکاری های بین المللی آلمان(GIZ)، اتاق بازرگانی و جهاد دانشگاهی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در روزپنج شنبه 31 مرداد ماه برگزار شد.

ادامه مطلب