در دیدار معاون استاندار آخال و سفیر کشور ترکمنستان عنوان شد: تقویت بخش خصوصی توسعه روابط تجاری و اقتصادی به دنبال دارد

 

در دیدار معاون استاندار آخال و سفیر کشور ترکمنستان عنوان شد:

تقویت بخش خصوصی توسعه روابط تجاری و اقتصادی به دنبال دارد

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بر تقویت بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی تاکید کرد وگفت: در راستای  همکاری ها و مبادلات بازرگانی می توانیم  توسعه ، رونق و آبادانی برای دو کشور به همراه آوریم.

ادامه مطلب