دوره آموزشی مدیریت منابع آب از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت منابع آب  از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت منابع آب با رویکرد روش های نوین آبیاری توسط اتاق بازرگانی خراسان شمالی فردا  پنج شنبه 14 شهریورماه درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلب