اولین جلسه کمتیه تخصصی کشت گیاهان بومی برگزار شد

 

اولین جلسه کمیته تخصصی حمایت ازتوسعه کشت گیاهان بومی برگزار شد

 

اولین جلسه کمیته تخصصی "حمایت از توسعه کشت گیاهان بومی ، مرتعی و داروئی در فضای سبز شهری و کاشت درختان مثمر در راههای بین شهری و اراضی حاشیه شهر به جهت ایجاد  فرصتهای شغلی پایدار و جذب گردشگر" در محل سالن جلسات اتاق بجنورد با حضور اعضا برگزار شد.

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی

 

برگزاری دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی

دوره آموزشی آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی، با همکاری انجمن همکاری های بین المللی آلمان(GIZ)، اتاق بازرگانی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در روزپنج شنبه 31 مرداد ماه برگزار می شود.

ادامه مطلب

 

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات برگزار شد

 

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز دو شنبه 28 مردادماه  درمحل سالن آموزش اتاق  بجنورد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات دوشنبه 28 مردادماه  ساعت 8 ونیم در محل درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزارشد.

ادامه مطلبکارگاه آموزشی مدیریت تقاضا برگزار شد

 

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا برگزار شد

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا  با همکاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی و  مرکز رشد جامع بجنورد در  27 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این کارگاه آموزشی در روز  یکشنبه 27 مرداد ماه در محل سالن آموزش مرکز رشد جامع بجنورد  با اتاق بازرگانی خراسان شمالی  برگزار شد.

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی

دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات   از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در روز دو شنبه 28 مردادماه  درمحل سالن آموزش اتاق  بجنورد برگزارمی شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی مدیریت مدیریت تبلیغات دوشنبه 28 مردادماه  ساعت 8 ونیم در محل درمحل سالن آموزش اتاق بجنورد  برگزار خواهد شد.

ادامه مطلببرگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا

 

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و مدیریت تقاضا  با همکاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی و  مرکز رشد جامع بجنورد در  27 مرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این کارگاه آموزشی در روز  یکشنبه 27 مرداد ماه در محل سالن آموزش مرکز رشد جامع بجنورد  با اتاق بازرگانی خراسان شمالی  برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب